Havne

Til havne
leverer vi:

  • Motorkabeltromler

  • Strømskinner

  • Festoon systemer
  • Slæberinge

  • Container vejesystem

…………………………………………………

…………………………………………………
Loading...

Vi leverer fleksibel energioverførsel til energiforsyning til skibe i havnen, container håndtering, havnekraner og et banebrydende system til at veje containere. Vi har langsigtede kunderelationer og tæt dialog med en række danske havne.

Twistlock:
Unikt container veje system

  • Vejning og kontrol i bevægelse

  • Reduktion af stop og ventetider

  • Højere sikkerhed

…………………………………………………

Se mere her

lasstec container veje system

…………………………………………………

Referencer

Lindø logo