Innovativ energioverførsel

Power Flex er en familiedrevet virksomhed etableret for over 30 år siden af ingeniør Ole Mark. De sidste 15 år har firmaet været i gang med et glidende generationsskifte. Ny direktør er Ulrik Mark.

Power Flex leverer fleksible, innovative løsninger til energioverførsel på tværs af en række brancher. Vi er i tæt dialog med kunderne under hele forløbet fra ide til færdigt produkt og har tætte langvarige relationer til kunderne.

En unikA Pop-up enhed placeret under gulvet leverer strøm, data, vacuum, trykluft etc til servicering af militære og civile fly i hangar
Ole Mark på F-16 servicebesøg.
Power Flex installerer og servicerer her motor kabeltromler og slæberinge - onsite på en boreplatform offshore i Norge
Ulrik Mark on site i Norge

We move your energy

Vi leverer totalløsninger  – design, produktion, installation, service & maintenance – med fokus på at opfylde dine behov